Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és szerződési feltételek, adatvédelmi tájékoztató

1. Részvételi és általános szerződési feltételek
2. Adatvédelmi tájékoztató

1. 

A részvételi feltételei

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre (kérjük ne felejtse el a számlázási címet irányítószámmal együtt feltüntetni)
 • a túradíj befizetése úgy, hogy legkésőbb a túra előtti napon az a számlánkon jóváírásra kerüljön 
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel
 • pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára
 • 14 éven aluli gyermek szülői felügyelet mellett vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán
 • Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk
 • A mentőmellény viselése, a káromkodás mellőzése, a kenuban történő dohányzástól való tartózkodás


 

Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A  kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg, ill. a mentőmellény viselése kötelező. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége.  

 


Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán mindenki saját felelősségére vesz részt.Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a sérülés, rongálás, elvesztés napján történő esedékességgel az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) 5 személyes túrakenu
499.000 Ft
ii) 4 személyes túrakenu 399.000 Ft,
iii) evező, lapát 15.000 Ft,
iv) mentőmellény 15.000 Ft,
v) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő.


 

Szabályok
A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényes bérlete 25.000 Ft/kenu vagy 25000 Ft/kajak pönáléval jár. Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, ha más nem hangzik el, a túravezetőt kell követni. 
Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni. 
A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
A kenuban ülők a vízen NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy semmilyen természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
A túrázóknak a túravezető által mutatott utat kell követniük. A behajló bokrok és faágak kerülendők, ha mégis hajolni kell, a kenukban tartózkodók előre, ha az nem lehetséges hátra hajoljanak és NE oldalra. 

Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk. A borult kenu legénységét és a borult kenut a parthoz segítjük / vontatjuk. Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre. Hányan vannak veszélyben, és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás
A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.
Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Jelentkezés
Nem intézményi túra esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A visszaigazolást követően kérjük a túradíj utalását. Intézményi (pl. céges, önkormányzati, iskolai, egyesületi (általában véve zártkörű túrára jövők)) jelentkezése e-mailen küldendő megrendelővel történik, és az általunk küldött visszaigazolást követően kérjük a túradíj utalását.

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.


 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint 133 nappal lemondható. Már módosított időpontú vízitúra 133 napos időtartamon kívül sem mondható le.

A túra előtti 133 napban lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra a díj 8 napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.  
Lemondás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre.
Lemondás esetén a lemondás előtti részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%. 

  


Idő- és vízjárás
A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárásból, vízjárásból vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért, az idő- és vízjárás kockázatát a résztvő viseli. 
Amennyiben a túra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más - kockázatot jelentő - okból egy adott napon nem indul, ill. elmarad, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Az éghajlatváltozás miatt a hőmérséklet, a vízállás, a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék szélsőséges hajózási feltételeket teremt. 

 

Kutya
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, tökéletesen fegyelmezett és korábbi vízitúrán "jól vizsgázott" kutya megengedett, amely képes a vízitúra teljes időtartama alatt a fekszik parancsnak engedelmeskedni, helyváltoztatással vagy a vadak jelenlétére való reagálással nem veszélyezteti a hajó egyensúlyát, ugatással nem zavarja a túra csendes haladását.   

 

Ültetés, ill. "saját" hajó
A kenuk legénységét a túravezető osztja be. Az ültetési sorrendet a túravezető állapítja meg. A túravezetők a biztonsági szempontokat és a túra zökkenőmentes lebonyolíthatóságát veszik figyelembe döntéseik során. Előfordulhat, hogy a hajó terhelése csökkentése érdekében kérik, hogy valaki üljön át "máshova". Előfordulhat, hogy egy ügyes túrázót megkérnek, hogy egy nem haladó kenu kormányosát váltsa fel.

Továbbá, ha kapacitás oldalról az adott túrán lehetőség van rá, és ez a túra haladását nem hátráltatja, akkor - a jelentkezéskor előzetesen jelzett - "saját hajó" igényt készséggel szolgáljuk ki, ilyenkor (mivel a "saját hajóba" nem ültetünk idegent) az üres helyeket az alábbiak szerint kell fizetni: 
3-as kenu esetén az üresen fenntartásra kért hely után ("pluszban"), egy (virtuális) személy díját annak teljes összegében kérjük fizetni. 4-es kenu és két üresen fenntartásra kért hely esetén ("pluszban") egy (virtuális) személy díját annak teljes összegében kell fizetni. 5 személyes kenuk esetén három üresen fenntartásra kért hely esetén másfél (virtuális) utasnyi díjat kell a túrán ténylegesen résztvevők díján felül (tehát "pluszban") fizetni. 

 

Egyedi túra, kedvezményes túrák, zártkörű túra
Készséggel alakítunk egyedi igény alapján túrát, amelyhez bárki csatlakozhat. Amennyiben az egyedi igény és a turnus útvonala, időzítése nem összeegyeztethető, mindenkinek jó megoldást keresünk.
A kedvezményes díjú túrák csak a főszezonban (július 1. és augusztus 20. között) vehetőek igénybe, más időpontra külön ajánlatot teszünk. A zárt körű túrákon "csak" ti vagytok ott, ilyenkor a túravezető messzemenően figyelembe veszi az ügyféligényeket, de a túravezető a túra egyszemélyi döntéshozója. A túravezető kizárólag a hajózási szabályzatnak van alá rendelve. A túravezető a jogszabályokkal ellentétes, vagy a túrázókra vagy másokra veszélyes, a környezetet károsító ügyfélkérést elutasít. A túravezető döntéseit nem köteles indokolni. 


MediaComm Kft. MC Tisza-tó Vízitúra
 

Érdeklődés, információ: +36209342760
Kapcsolat e-mailben: tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

 

2. Adatvédelmi tájékoztató

 

I. Adatkezelő

MediaComm Kft., 1123 Bp., Alkotás u. 35.
Adószám: 10432194-2-44
Cégjegyzékszám: 0109071053
Telefonszáma: +36209342760
E-mail: tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

II. Adatvédelmi tisztségviselő

Nincs olyan tevékenységünk, amely indokolná adatvédelmi pozícióban foglalkoztatott munkatárs alkalmazását.
 

III. Adatkezelés célja, jogalapja
Célunk, hogy vendégeink, és remélt partnereink könnyen áttekintsék, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és az egyértelműség kedvéért ezen tájékoztatóban a vonatkozó jogszabályokat felsoroljuk.

 

1. E-mail cím

 • A honlapon található e-mail lehetővé teszi az online jelentkezést.

2. Jelentkezési lap

 • A jelentkezési lapon kérjük irányítószámmal együtt a számlázási címet megadni, amely számlázás jogszabályi kötelezettség / evidencia
 • A jelentkezési lapon kérjük az egy szervező által szervezett túrázók nevét, e-mail címét és telefonszámát megadni, amely a kapcsolattartást teszi lehetővé (wc-szünetről vissza nem érkező túrázó értesítése, vihar esetén a vízre szállás halasztásáról szóló értesítés, akár telefonon, akár e-mailben)
 • A túrázók érdeke és a biztonságos túra feltétele, hogy a megfelelő méretű mentőmellénnyel és lapátokkal várjuk a túrázókat, ill. a kenukat ne terheljük túl. Ezért tól-ig kategóriában rákérdezünk a résztvevők testsúly kategóriájára, és magasságára.
 • A túrázók érdeke és a biztonságos túra feltétele, hogy potenciálisan veszélyes vízen csak a túrára alkalmas legénységek szálljanak vízre, ennek megfelelően kérjük jelölni a vízitúrás tapasztalatot, a kormányosi múltat, hogy hol szerezte a túrázó ezen tapasztalatot
 • Rákérdezünk arra, hogy a résztvevő gyermek vagy felnőtt, a felnőttek esetén nem, a gyerekek esetén jelölni kell az életkort
 • Rákérdezünk az egészségi állapottal kapcsolatos olyan személyes adatokra, amelyek ismerete (pl. cukorbetegség, vérzékenység, darázscsípés allergia) életmentő lehet
 • Rákérdezünk a túra tervezett időpontjára (aligha kell magyarázni, hogy a szolgáltatónak muszáj tudnia, mikor várja a túrázót)
   

3. Kommentek

Jelenleg blog / hozzászólás funkció nincs, de tervezzük, ebben az esetben a hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az email címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 

4. Hírlevél

Az adatvédelmi törvény életbe lépése óta hírlevelet nem küldünk ki, de a vízitúrára történő jelentkezéssel túrázónk a hírlevél küldéséhez hozzájárul.
 

5. Közösségi média

Nincs facebook, instragram stb. jelenlétünk, de tervezzük, amennyiben lesz Facebook-oldalunk, ott a személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.
 

5. Számlázás

E-mailben jelentkező túrázó(i)nknak a jogszabályi kötelezettség alapján az adott túrára  vonatkozóan számlát állítunk ki a jelentkezési lapon megadott számlázási címre és névre.
 

6. Telefon

+36209342760-as telefonon - amennyiben a hívó a saját számának elküldéséhez hozzájárult vagy nem tiltotta le – megismerjük a minket hívó elérhetőség, bemutatkozás esetén a hívó nevét.7. Sütik
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érdeklődő számítógépének küldenek el. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, ill. honlapunk “bérelt” oldal, mi meg sem ismerjük a cookie-kat.

Honlapunk használói a sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölhetik, ennek pontos módjáról a vendégünk által használt browser útmutatóját érdemes követni:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

 

Az összes fenti adatot a jogszabályok, ill. a túrázó hozzájárulása alapján szerint kezeljük.

 

 

Egyes böngészők lehetővé teszik a böngészési adatok automatikus törlését. Erről bővebben.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, ehhez vendégünk jóváhagyása szükséges. A látogatások során kapott korábbi adatfájlok hozzánk nem kerülnek el, az adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást.

 

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben azt szeretné, hogy a Google Analytics bármely weboldalon ne adja hozzá látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

 

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.
 

IV. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

– reklámot is tartalmazó hírlevél küldése
– honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
– majdani facebook oldal üzemeltetése
– blogon történő hozzászólás
– telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hozzájárulását hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

A majdani facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén kérünk e-mailt a tiszatura_vizitura@yahoo.com   e-mail címre.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.


V. Szerződés és számlázási kötelem

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség, enélkül nem tudjuk biztosítani a szolgáltatást.
 

VI. Adattárolási időtartalm

Jelentkezési lap adatai az üzleti kapcsolat lezárásáig, féléves felülvizsgálattal, egyéb adatok esetén a törlési kérelemig, a számlázási név és cím esetén a számviteli és adózási jogszabályok szerint (jelenleg 5, ill. 8 év)
Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig
a weboldalról érkező sütik – azok érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
Látogatottsági statisztika – 6 hónap

 

 

VII. Az adatvédelem biztonsági intézkedései

A megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Az ügyvezető laptopja az illetéktelen belépés ellen jelszóval védett, vírusvédelemmel ellátott.
A levelező rendszerbe jelszóval történik a belépés. Weboldalunk az illetéktelenek feltörése ellen SSL titkosítást  alkalmaz.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.


VIII. Címzettek

Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a Sanoma Magyarország Eoldala, elérhetőségeik, a www.eoldal.hu honlapon.


Számlázás:
MediaComm Kft.

tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

IX. “Harmadik” országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).
 

X. Az érintettek jogai
 

1. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Weboldalunk látogatói, túrázóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

– adatkezelés céljai
– címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
– az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése Ellen

 

2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Weboldalunk látogatói, túrázóink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.
 

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni weboldal látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
– a látogató/érdeklődő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a látogató/érdeklődő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

A weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

– vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
– az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából
– ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a weboldal látogatóink hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni
– A korlátozás feloldásáról a weboldal látogatóinkat előzetesem tájékoztatjuk
– A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

5. Adathordozási jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 

6. Tiltakozási jog

A weboldal látogatója tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyított, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a weboldal látogatója érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást


XII. Panasztétel

Túrázóink személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Minden ezzel kapcsolatos kérdésben állunk rendelkezésükre: tiszatura_vizitura@yahoo.com
Amennyiben Adatkezelő az adatkezelési elveket megsértené, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).
 

XIII. Automatizált döntéshozatal

Adatkezelőnél nem működik automatizált döntéshozatal.
 

XIV. Az adatkezelések jogalapja meghatározásakor az alábbi jogszabályhelyeket vettük figyelembe

 

A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

 

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.
 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. szeptember 1-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.