Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és szerződési feltételek, adatvédelmi tájékoztató

1. Részvételi és általános szerződési feltételek
2. Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Részvételi feltételek

A) Céges programok esetén szerződésünk szerint

B) Nyílt vízitúráink részvételi feltételei

A részvétel feltétele

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre
 • a túradíj befizetése a visszaigazolást követő 24 órán belül, a túra előtti napon történő jelentkezés és aznap történő visszaigazolás esetén a túradíj befizetése úgy, hogy a túradíj legkésőbb a túra előtti napon a számlánkon jóváírásra kerüljön, azaz láthassuk az utalás tényét
 • a last minute (túra előtt 3 munkanappal) és very last minute (túra előtti munkanapon) jelentkezés felár ellenében lehetséges
 • A részvétel kizárólag e-mailen vagy SMS-ben történt visszaigazolás esetén biztosított 
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel kötelező
 • a pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára, ide értve az oktatás kezdésének idejét. Az oktatásról, vízre szállásról, egyeztetett időpontokról elkéső résztvevő nem tarthat igényt a befizetett díj visszafizetésére. 
 • Gemenci túráinkon a felnőttek esetén az úszástudás kötelező. Kockázatcsökkentés a vízitúrákon
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a vízitúra "veszélyes üzem", vízitúráinkon érheti baleset, kár, ill. egészségkárosodás. A  kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége, a túravezetői instrukciók betartása pedig szigorúan kötelező, ill. itt is külön, újólag hangsúlyozzuk, hogy az esetek többségében elől haladó túravezető által követetthez képest más útvonalat választani szigorúan tilos.  

 

Kenu és kajak
Díjaink túrakenuban történő evezésre vonatkoznak, korlátozott számban egyes és kettes kajak is kérhető, amelyek felára 2000 Ft/nap, ill. 4000 Ft/nap.


A vízitúrák hajóbeosztása
A hajókba a legénységet a túravezető osztja be. A beosztás során a túravezető törekszik arra, hogy egy-egy család "külön" lehessen, de a főszabály a biztonság és a teljes túra, a csoport közös haladása érdekeinek szem előtt tartása. Így a kenuk merülése, terheltsége, a kormányostudás és egyéb szempontok alapján lehet, hogy "idegen" is ül a kenuban. 

Ha az biztonsági és egyéb hátrányt nem jelent, lehet kérni a gyakorlott, a kenut tökéletes uraló kormányossal és rutinos, a hajó orrának gyors behúzására képes vezérevezőssel rendelkező családok/társaságok részéről, hogy "külön" legyen egy család, de ilyenkor az üres helyeket ki kell fizetni.

Kormányossal nem rendelkező kenu utasa(i) kérheti(k) (opcionális, extra szolgáltatás), hogy túravezető kormányozza a kenut, egy időben akár 8 túravezetőt is tudunk céges csapatok, baráti társaságok rendelkezésére bocsátani. A kenukba beszálló túravezető díjára a túravezetők létszámától és a túra idejétől, foglaltságunktól függően adunk alkalmanként ajánlatot, amely 10000 Ft és 40.000 Ft közötti változik.

Az olyan vízitúra esetén, ahol csak egy-két-három résztvevő van és nincs kormányos, a túravezető díjmentesen kormányozza a kenut. 


 

Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúra "veszélyes üzem", baleset a maximális odafigyelés ellenére sem kizárható, minden résztvevő a résztvevő saját felelősségére vesz részt. 


 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő kötbér felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a rongálás, elvesztés esetén, a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) 5 személyes túrakenu
 250.000 Ft
ii) 4 személyes túrakenu 200.000 Ft,
iii) evező, lapát 12.000 Ft,
iv) mentőmellény 12.000 Ft,
v) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő. 
Bár a felelősség a hajóban ülők között egyetemleges, elsődlegesen a kormányost terheli.Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. 
 • Az eszközök önkényesen bérlete vagy jogosulatlan használata 25.000 Ft pönáléval jár
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
 • A túrázók a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A borult személyeket NE próbálja a kenuba behúzni, mivel ez a segíteni akaró kenura is veszélyes, a segítő kenu is borul(hat). A vízbe jutottakat és a borult kenut a parthoz vontatjuk. Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
 • A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "záhonyi hídnál ebédeltünk egy órája és a vízen lefelé (Tokaj felé) megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás

 • A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti, ill. tiltott (lásd fenn) módon viselkedik.
 • Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki vagy akinek a kutyája mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
 • A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Jelentkezés
Egyéni (nem céges) résztvevők esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A részvétel érvényességi feltétele a túradíj átutalása. A túradíj a visszaigazolást követő banki napon utalandó, ennek elmaradása esetén késedelmi kamatot is felszámolunk, amelynek a mértéke 7%. 

 

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint 120 nappal térítésmentesen lemondható. Az indulás előtti 90 és 120 nap között a túra 25%-os díj fizetése mellett mondható le, az indulás előtt 45-89 napban történő lemondás esetén a díj 50%-a fizetése mellett mondható le. Az utolsó 44 napban történő lemondás esetén a teljes túradíj fizetendő. 

Lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra a díj 8 napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.  
Lemondás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre.
Lemondás esetén a lemondás előtti részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás 
elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%. A már átregisztrálásra kért túra lemondása esetén - értelemszerűen - a teljes díj fizetendő.  


Külső körülmények, idő- és vízjárás
A vízállás és időjárás szélsőségesen változhat. Az évszakban várhatóan alacsonyabb levegőhőmérséklet, vagy a viharjelzésnek megfelelő szélerősség, vagy áradás, vagy erős apadás, erős eső, felhőszakadás, vihar, villámlás, jégeső vagy a meder járhatóságának korlátozottsága vagy bármilyen egyéb, a biztonságos és élvezetes vízitúrának ellentmondó külső körülmény kockázatát a túrázó viseli. 
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárásból és vízállásból (pl. árvíz vagy aszály) vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra bármilyen nem nekünk felróható okból (pl. veszélyhelyzet vagy a vízállás, időjárás)  nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a befizetett díj nem kerül visszafizetésre, a még be nem fizetett túradíj pedig utalandó felénk. 

A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát.A kedvezményes díjak érvényessége
A kedvezményes díjak kizárólag az előjelentkezések esetén érvényesek a nem feláras időszakokban

 

Útvonal megváltoztatásának joga
Az útvonal-változtatás jogát fenntartjuk


Gyerek, diák, kutya
A gyermek 14 éves korig gyermek.
A diákokra vonatkozó kedvezmény a 14 és be NEM töltött 18 éves életkor között vehető igénybe.
A gyermek és diák kedvezmény a magyar és európai uniós országok állampolgárai esetén valamint a magyarul beszélő nem uniós állampolgárok (szerb, ukrán, egyéb) esetén. 
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

 

Egyedi túra, kedvezményes túrák, zártkörű túra
Készséggel alakítunk egyedi igény alapján túrát, amelyhez bárki csatlakozhat. Amennyiben az egyedi igény és a turnus útvonala, időzítése nem összeegyeztethető, mindenkinek jó megoldást keresünk.
A kedvezményes díjú túrák csak a főszezonban (július 1. és augusztus 20. között) vehetőek igénybe, más időpontra külön ajánlatot teszünk. A zárt körű túrákon "csak" ti vagytok ott, ilyenkor a túravezető messzemenően figyelembe veszi az ügyféligényeket, de a túravezető a túra egyszemélyi döntéshozója. A túravezető kizárólag a hajózási szabályzatnak van alá rendelve. A túravezető a jogszabályokkal ellentétes, vagy a túrázókra vagy másokra veszélyes, a környezetet károsító ügyfélkérést elutasít. A túravezető döntéseit nem köteles indokolni. 


MediaComm Kft. MC Tisza-tó Vízitúra
 

Érdeklődés, információ: +36209342760
Kapcsolat e-mailben: tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

 

2. Adatvédelmi tájékoztató

 

I. Adatkezelő

MediaComm Kft., 1123 Bp., Alkotás u. 35.
Adószám: 10432194-2-44
Cégjegyzékszám: 0109071053
Telefonszáma: +36209342760
E-mail: tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

II. Adatvédelmi tisztségviselő

Nincs olyan tevékenységünk, amely indokolná adatvédelmi pozícióban foglalkoztatott munkatárs alkalmazását.
 

III. Adatkezelés célja, jogalapja
Célunk, hogy vendégeink, és remélt partnereink könnyen áttekintsék, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és az egyértelműség kedvéért ezen tájékoztatóban a vonatkozó jogszabályokat felsoroljuk.

 

1. E-mail cím

 • A honlapon található e-mail lehetővé teszi az online jelentkezést.

2. Jelentkezési lap

 • A jelentkezési lapon kérjük irányítószámmal együtt a számlázási címet megadni, amely számlázás jogszabályi kötelezettség / evidencia
 • A jelentkezési lapon kérjük az egy szervező által szervezett túrázók nevét, e-mail címét és telefonszámát megadni, amely a kapcsolattartást teszi lehetővé (wc-szünetről vissza nem érkező túrázó értesítése, vihar esetén a vízre szállás halasztásáról szóló értesítés, akár telefonon, akár e-mailben)
 • A túrázók érdeke és a biztonságos túra feltétele, hogy a megfelelő méretű mentőmellénnyel és lapátokkal várjuk a túrázókat, ill. a kenukat ne terheljük túl. Ezért tól-ig kategóriában rákérdezünk a résztvevők testsúly kategóriájára, és magasságára.
 • A túrázók érdeke és a biztonságos túra feltétele, hogy potenciálisan veszélyes vízen csak a túrára alkalmas legénységek szálljanak vízre, ennek megfelelően kérjük jelölni a vízitúrás tapasztalatot, a kormányosi múltat, hogy hol szerezte a túrázó ezen tapasztalatot
 • Rákérdezünk arra, hogy a résztvevő gyermek vagy felnőtt, a felnőttek esetén nem, a gyerekek esetén jelölni kell az életkort
 • Rákérdezünk az egészségi állapottal kapcsolatos olyan személyes adatokra, amelyek ismerete (pl. cukorbetegség, vérzékenység, darázscsípés allergia) életmentő lehet
 • Rákérdezünk a túra tervezett időpontjára (aligha kell magyarázni, hogy a szolgáltatónak muszáj tudnia, mikor várja a túrázót)
   

3. Kommentek

Jelenleg blog / hozzászólás funkció nincs, de tervezzük, ebben az esetben a hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az email címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 

4. Hírlevél

Az adatvédelmi törvény életbe lépése óta hírlevelet nem küldünk ki, de a vízitúrára történő jelentkezéssel túrázónk a hírlevél küldéséhez hozzájárul.
 

5. Közösségi média

Nincs facebook, instragram stb. jelenlétünk, de tervezzük, amennyiben lesz Facebook-oldalunk, ott a személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.
 

5. Számlázás

E-mailben jelentkező túrázó(i)nknak a jogszabályi kötelezettség alapján az adott túrára  vonatkozóan számlát állítunk ki a jelentkezési lapon megadott számlázási címre és névre.
 

6. Telefon

+36209342760-as telefonon - amennyiben a hívó a saját számának elküldéséhez hozzájárult vagy nem tiltotta le – megismerjük a minket hívó elérhetőség, bemutatkozás esetén a hívó nevét.7. Sütik
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érdeklődő számítógépének küldenek el. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, ill. honlapunk “bérelt” oldal, mi meg sem ismerjük a cookie-kat.

Honlapunk használói a sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölhetik, ennek pontos módjáról a vendégünk által használt browser útmutatóját érdemes követni:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

 

Az összes fenti adatot a jogszabályok, ill. a túrázó hozzájárulása alapján szerint kezeljük.

 

 

Egyes böngészők lehetővé teszik a böngészési adatok automatikus törlését. Erről bővebben.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, ehhez vendégünk jóváhagyása szükséges. A látogatások során kapott korábbi adatfájlok hozzánk nem kerülnek el, az adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást.

 

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben azt szeretné, hogy a Google Analytics bármely weboldalon ne adja hozzá látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

 

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.
 

IV. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

– reklámot is tartalmazó hírlevél küldése
– honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
– majdani facebook oldal üzemeltetése
– blogon történő hozzászólás
– telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hozzájárulását hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

A majdani facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén kérünk e-mailt a tiszatura_vizitura@yahoo.com   e-mail címre.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.


V. Szerződés és számlázási kötelem

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség, enélkül nem tudjuk biztosítani a szolgáltatást.
 

VI. Adattárolási időtartalm

Jelentkezési lap adatai az üzleti kapcsolat lezárásáig, féléves felülvizsgálattal, egyéb adatok esetén a törlési kérelemig, a számlázási név és cím esetén a számviteli és adózási jogszabályok szerint (jelenleg 5, ill. 8 év)
Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig
a weboldalról érkező sütik – azok érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
Látogatottsági statisztika – 6 hónap

 

 

VII. Az adatvédelem biztonsági intézkedései

A megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Az ügyvezető laptopja az illetéktelen belépés ellen jelszóval védett, vírusvédelemmel ellátott.
A levelező rendszerbe jelszóval történik a belépés. Weboldalunk az illetéktelenek feltörése ellen SSL titkosítást  alkalmaz.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.


VIII. Címzettek

Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a Sanoma Magyarország Eoldala, elérhetőségeik, a www.eoldal.hu honlapon.


Számlázás:
MediaComm Kft.

tiszatura_vizitura@yahoo.com

 

IX. “Harmadik” országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).
 

X. Az érintettek jogai
 

1. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Weboldalunk látogatói, túrázóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

– adatkezelés céljai
– címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
– az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
– az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése Ellen

 

2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Weboldalunk látogatói, túrázóink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.
 

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni weboldal látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
– a látogató/érdeklődő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a látogató/érdeklődő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

A weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

– vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
– az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából
– ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a weboldal látogatóink hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni
– A korlátozás feloldásáról a weboldal látogatóinkat előzetesem tájékoztatjuk
– A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

5. Adathordozási jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 

6. Tiltakozási jog

A weboldal látogatója tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyított, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a weboldal látogatója érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást


XII. Panasztétel

Túrázóink személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Minden ezzel kapcsolatos kérdésben állunk rendelkezésükre: tiszatura_vizitura@yahoo.com
Amennyiben Adatkezelő az adatkezelési elveket megsértené, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).
 

XIII. Automatizált döntéshozatal

Adatkezelőnél nem működik automatizált döntéshozatal.
 

XIV. Az adatkezelések jogalapja meghatározásakor az alábbi jogszabályhelyeket vettük figyelembe

 

A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

 

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.
 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. szeptember 1-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.