Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi és szerződési feltételek

Részvételi és szerződési feltételek

A részvételi feltételei

  • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre (kérjük ne felejtse el a számlázási címet irányítószámmal együtt feltüntetni)
  • a túradíj befizetése úgy, hogy legkésőbb a túra előtti napon az a számlánkon jóváírásra kerüljön 
  • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel
  • pontos érkezés a vízitúrák kezdési időpontjára
  • 14 éven aluli gyermek szülői felügyelet mellett vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán
  • Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk
  • A mentőmellény viselése, a káromkodás mellőzése, a kenuban történő dohányzástól való tartózkodás


 

Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A  kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmazunk meg, ill. a mentőmellény viselése kötelező. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke és felelőssége.  

 


Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán mindenki saját felelősségére vesz részt.Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a sérülés, rongálás, elvesztés napján történő esedékességgel az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) 5 személyes túrakenu
299.000 Ft
ii) 4 személyes túrakenu 249.000 Ft,
iii) evező, lapát 12.000 Ft,
iv) mentőmellény 12.000 Ft,
v) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő.


 

Szabályok
A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényes bérlete 25.000 Ft/kenu vagy kajak pönáléval jár. Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani, ha más nem hangzik el, a túravezetőt kell követni. 
Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni. 
A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
A kenuban ülők a vízen NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy semmilyen természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
A túrázóknak a túravezető által mutatott utat kell követniük. A behajló bokrok és faágak kerülendők, ha mégis hajolni kell, a kenukban tartózkodók előre, ha az nem lehetséges hátra hajoljanak és NE oldalra. 

Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk. A borult kenu legénységét és a borult kenut a parthoz segítjük / vontatjuk. Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni.
A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre. Hányan vannak veszélyben, és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás
A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.
Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Jelentkezés
Nem intézményi túra esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A visszaigazolást követően kérjük a túradíj utalását. Intézményi (pl. céges, önkormányzati, iskolai, egyesületi (általában véve zártkörű túrára jövők)) jelentkezése e-mailen küldendő megrendelővel történik, és az általunk küldött visszaigazolást követően kérjük a túradíj utalását.

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.


 

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint 91 nappal 20%-os díj fizetése mellett mondható le. A vízitúra 
az indulás előtti 90 és 61 nap között 33%-os díj fizetése mellett mondható le. Az indulás előtti 60 és 31 nap között történő lemondás esetén a túradíj 50%-a, végül az indulás előtti utolsó 30 napban történő lemondás esetén a teljes túradíj fizetendő. 

Lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra a díj 8 napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%.  
Lemondás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre.
Lemondás esetén a lemondás előtti részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó, a 8 napon belül utalás elmaradása esetén a túradíjon kívül késedelmi kamat kerül felszámításra, ennek mértéke évi 7%. 

  


Idő- és vízjárás
A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárásból, vízjárásból vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért, az idő- és vízjárás kockázatát a résztvő viseli. 
Amennyiben a túra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más - kockázatot jelentő - okból egy adott napon nem indul, ill. elmarad, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli, a részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Az éghajlatváltozás miatt a hőmérséklet, a vízállás, a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék szélsőséges hajózási feltételeket teremt. 

 

Kutya
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, tökéletesen fegyelmezett és korábbi vízitúrán "jól vizsgázott" kutya megengedett, amely képes a vízitúra teljes időtartama alatt a fekszik parancsnak engedelmeskedni, helyváltoztatással vagy a vadak jelenlétére való reagálással nem veszélyezteti a hajó egyensúlyát, ugatással nem zavarja a túra csendes haladását.   

 

"Saját" hajó
A kenuk legénységét a túravezető osztja be, az ültetési sorrendet a túravezető állapítja meg. Ha kapacitás oldalról az adott túrán lehetőség van rá, és ez a túra haladását nem hátráltatja, akkor - a jelentkezéskor előzetesen jelzett - "saját hajó" igényt készséggel szolgálunk ki. Ilyenkor az üres helyeket az alábbiak szerint kell fizetni: 
3-as kenu esetén az üresen fenntartásra kért hely után ("pluszban"), egy (virtuális) személy díját annak teljes összegében kérjük fizetni. 4-es kenu és két üresen fenntartásra kért hely esetén ("pluszban") egy (virtuális) személy díját annak teljes összegében kell fizetni. 5 személyes kenuk esetén három üresen fenntartásra kért hely esetén másfél (virtuális) utasnyi díjat kell a túrán ténylegesen résztvevők díján felül (tehát "pluszban") fizetni. 

 

 

Egyedi túra, kedvezményes túrák, zártkörű túra
Készséggel alakítunk egyedi igény alapján túrát, amelyhez bárki csatlakozhat. Amennyiben az egyedi igény és a turnus útvonala, időzítése nem összeegyeztethető, mindenkinek jó megoldást keresünk.
A kedvezményes díjú túrák csak a főszezonban (július 1. és augusztus 20. között) vehetőek igénybe, más időpontra külön ajánlatot teszünk. A zárt körű túrákon "csak" ti vagytok ott, ilyenkor a túravezető messzemenően figyelembe veszi az ügyféligényeket, de a túravezető a túra egyszemélyi döntéshozója. A túravezető kizárólag a hajózási szabályzatnak van alá rendelve. A túravezető a jogszabályokkal ellentétes, vagy a túrázókra vagy másokra veszélyes, a környezetet károsító ügyfélkérést elutasít. A túravezető döntéseit nem köteles indokolni. 

 

 


MediaComm Kft. MC Tisza-tó Vízitúra
 

Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: tiszatura_vizitura@yahoo.com